• Κατασκευαστής - Lorenzo Villoresi Firenze

  • Πληροφορίες