• Γενικοί όροι & Προστασία προσωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήσης

                                                                                                                                     

 

Για την καλύτερη σχέση μεταξύ πωλητή και αγοραστή, αλλά και σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να είναι σαφείς και καταγεγραμμένοι οι όροι χρήσης, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του restjewellery.gr προς όλους εσάς, που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του, με σκοπό  την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά μας 

 

Το RESTJEWELLERY.GR είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης, της εταιρείας «REST.» , με εδρα στην Καλλιθεα, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 196  

  • Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 155506003000 ,
  • Α.Φ.Μ.: 118910210 της Δ.Ο.Υ. Α΄ΚΑΛΛΙΘEΑΣ
  • ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@restjewellery.com

τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατων 2103007861 (από κινητό και σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας που βρίσκεται στον ιστότοπο restjewellery.gr . Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται . Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο «Πελάτης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με την εταιρεία .Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εχει το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, η εταιρεία μας δεν δεσμεύεται, δεν παρέχει κανενός είδους εγγύησης και δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνης, αναφορικά με το περιεχόμενο και τις πληροφορίες της ιστοσελίδας.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται στην περίπτωση που, για οιονδήποτε λόγο, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτήν ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της ιστοσελίδας, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών.

 

4. ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ορισμένες από τις πληροφορίες ή ενημερώσεις που σας στέλνουμε να έχουν έγγραφη μορφή. Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονική μορφή. Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες αναρτώντας ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας. Για συμβατικούς λόγους, συμφωνείτε με αυτήν την ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και λοιπές ανακοινώσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συνάδουν με κάθε νομική απαίτηση βάσει της οποίας αυτού του είδους η επικοινωνία πρέπει να γίνεται γραπτώς. Ο εν λόγω όρος δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

 

 

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές με κάρτα πραγματοποιούνται από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών PAYU

Το PayU είναι ένας πάροχος υπηρεσιών επιπέδου 1 που συμμορφώνεται με το PCI DSS μέσω ετήσιων εξωτερικών ελέγχων. Όλα τα ευαίσθητα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων κάρτας, αντιμετωπίζονται από εμάς με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας.

 

Η εξασφάλιση οικονομικών και προσωπικών πληροφοριών είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας. Για αυτόν τον λόγο, κρυπτογραφούμε αυτόματα όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ του υπολογιστή σας και των διακομιστών μας.


Το 3D-Secure είναι το ασφαλές πρωτόκολλο που έχει σχεδιαστεί για τη διασφάλιση ενισχυμένης ασφάλειας και ισχυρού ελέγχου ταυτότητας για εσάς κατά τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών για αγορές στο Internet. Ανάλογα με τον τύπο της κάρτας, μπορεί να αποκαλείται «MasterCard SecureCode», «Verified by Visa» ή «Safekey», στην περίπτωση καρτών American Express. Κατά τις μελλοντικές συναλλαγές σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε έναν ειδικό κωδικό ασφαλείας προς την τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα, προκειμένου η τράπεζα να εγκρίνει τη συναλλαγή στο Internet όταν αυτή η ενέργεια ζητηθεί στη σελίδα πληρωμών της PayPal. Οι τράπεζες που εκδίδουν τις κάρτες εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους δημιουργίας και διάθεσης αυτών των κωδικών. Ως εκ τούτου, αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης 3D-Secure και δεν σας δοθεί η επιλογή εγγραφής στο Internet από την αναδυόμενη οθόνη της τράπεζας, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας. Σημειώνεται ότι αυτός δεν είναι ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού PayPal.

 

Η Προστασία Αγοραστή καλύπτει όλες τις αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις μέσω PayPal, καθώς και πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοτόπου μας. Για να εκμεταλλευτείτε την Προστασία Αγοραστή, ζητούμε, μεταξύ άλλων, οι λογαριασμοί στην PayPal να είναι σε καλή κατάσταση και οποιαδήποτε διαφωνία να υποβάλλεται εντός 180 ημερών από την αγορά ή πληρωμή, σύμφωνα με τους σχετικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

Διαβάστε τους Όρους της Προστασίας Αγοραστή.

 

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Η εταιρεία REST αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας restjewellery.gr εκτός ρητών εξαιρέσεων. Το περιεχόμενο του www.restjewellery.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο www.restjewellery.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του restjewellery.gr.

 

 

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο site www.restjewellery.gr πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη εκτός του δικτύου της σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων. Οι διαδικτυακοί τόποι, στους οποίους παραπέμπει άμεσα μέσω εξωτερικών συνδέσμων, επιλέγονται από την Εταιρεία με τη δέουσα προσοχή πριν από την ανάρτηση του εκάστοτε συνδέσμου. Εν τούτοις, η Εταιρεία δεν ασκεί ουδεμία επιρροή σε μεταγενέστερες αλλαγές στους άμεσα συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και σε περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων τρίτων παρόχων. Ως εκ τούτου αποστασιοποιείται η Εταιρεία ρητώς από μεταγενέστερες αλλαγές άμεσα συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων, από περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων και τους παρόχους τους.

 

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη έρχεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.