• Κατασκευαστής - Parle Moi de Parfum

  • Πληροφορίες