• Κατασκευαστής - Panasonic Corp.

  • Πληροφορίες